DE VERENIGING


Welkom bij gymnastiek- en turnvereniging E.O.C. Oosterhout.

 

Onze vereniging is ontstaan op 18 april 1988 door de fusie van twee verenigingen in het Oosterhoutse, namelijk Excelsior-Wilskracht en Olympus.  Dit vindt u ook terug in onze huidige naam E(xcelsior) O(lympus) C(ombinatie).

 

Het doel van onze vereniging is het stimuleren van sport, in de ruimste zin van het woord. Dit betekent dat wij binnen onze vereniging gymnastiek- en turnlessen verzorgen voor een grote groep mensen uit Oosterhout en omgeving. Het verschil tussen turnen en gymnastiek is dat het (dames)turnen gericht is op vier onderdelen die bij het turnen als wedstrijdsport worden beoefend; balk, brug, sprong en vloer.  Bij gymnastiek wordt van dezelfde toestellen gebruik gemaakt, maar ook van andere materialen die in een gymzaal aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld touwen en ringen. Ook het spelelement komt hier meer aan bod.

 

Binnen onze vereniging organiseren wij lessen voor kleuters vanaf 4 jaar tot senioren van 55 jaar en ouder. Dit zijn veelal de gymnastieklessen.  Daarnaast hebben wij een wedstrijdgroep binnen de vereniging van circa 45 meisjes die meedoen aan regionale, provinciale en landelijke turnwedstrijden. Deze wedstrijden worden
georganiseerd door de KNGU (de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, ook wel de Bond genoemd).
Momenteel, telt G.V.EOC ruim 450 leden verdeeld over 27 groepen, waarvan 25 kaderleden (bestuursleden, commissieleden en trainers).

 

Onze train(st)ers voldoen aan de hoge standaard eisen, welke door de bond aan onze vereniging is opgelegd. Dit betekent dat zij zijn opgeleid conform het door de KNGU voorgeschreven licentiebeleid. Ook de assistenten zijn of worden opgeleid conform de kwaliteitsstandaard van de KNGU.