DisclaimerTURNVERENIGING EOC OOSTERHOUT


[1]
De “Gymnastiek- en turnvereniging Excelsior-Olympus Combinatie E.O.C. Oosterhout” –kortweg “EOC Oosterhout” heeft de grootste zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van deze website. Ondanks deze aandacht is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

 

[2]
EOC Oosterhout is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht aan en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of webpagina of met de onmogelijkheid om de website en/of de webpagina te kunnen bezoeken en/of te kunnen raadplegen.

 

[3]
EOC Oosterhout mag de website en/of de webpagina naar eigen inzicht en/of goeddunken en op ieder door haar gewenst moment (doen) (laten) wijzigen en/of beëindigen, met of zonder een daar aan voorafgaande toestemming, noch is zij aansprakelijk voor de gevolgen van zo’n verandering en/of wijziging.

 

[4]
EOC Oosterhout is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website en/of webpagina gekoppelde bestanden van derden, één en ander met uitzondering van de inhoud van deze disclaimer. Deze koppeling houdt geen bekrachtiging van deze bestanden.

 

[5]
Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van deze website en/of webpagina en/of de inhoud daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord, kan een inbreuk op intellectuele rechten, de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al het geen vanuit deze website en/of webpagina wordt verzonden.

 

[6]
EOC Oosterhout behoudt zich het recht voor om de toestemming te (doen) ontzeggen de website en/of webpagina te (doen) gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website en/of de webpagina zijn aangeboden (verder) gebruik te maken. In aansluiting daarop kan EOC Oosterhout de toegang tot de website en/of webpagina monitoren.

 

[7]
De gebruiker van deze website en/of webpagina vrijwaart EOC Oosterhout en/of haar bestuur, trainers, vertegenwoordigers, licentiehouders en vrijwilligers tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, één en ander in de ruimste zin van het woord, inclusief de kosten van rechtskundige bijstand, accountants en dergelijke, één en ander in de ruimste zin van het woord, die door derden zijn ingesteld ten gevolge van en/of gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en/of webpagina, één en ander onverschillig het een inbreuk betreft op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

[8]
Toestemming van de getoonde content op deze website en/of webpagina of delen daarvan op publiek toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan het secretariaat van EOC Oosterhout worden verzocht.

 

[9]
Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door het secretariaat van EOC Oosterhout.  Opmerkingen of suggesties met betrekking tot de website zijn van harte welkom.  Neem hiervoor contact op met EOC via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

[10]
EOC Oosterhout en/of haar bestuur behouden zich overigens alle overige rechten voor.