Automatisch incasso
 
De contributie wordt geheven middels automatisch incasso. Hieronder de incassodata van 2016 met toelichtingen. In het bijgaande document leest u meer over het automatisch incasso.
 

Incassodata 2016

27-02-2016 contributie maart/april

27-04-2016 contributie mei/juni

27-06-2016 contributie juli/augustus

27-08-2016 contributie september/oktober

27-10-2016 contributie november/december

27-12-2016 contributie januari/februari

 

En het resterende gedeelte van voor die periodes wordt geïncasseerd.
Uitleg: inschrijfformulier wordt in april ingeleverd, inschrijfdatum was 1 maart dan wordt er de eerste keer 27 april geïncasseerd: inschrijfgeld van € 10,00, contributie van de maanden  maart t/m juni.

 

Opzegtermijn is een volle contributiemaand, d.w.z. opzeggen in de maand februari, dan is de opzegdatum 1 april